Team

Schulleitung

Vorname Name Kürzel Fächer Sprechzeit
Stefan Schumann Sn SW, Bi nach Vereinbarung
Astrid Dames Da M, Bi nach Vereinbarung

 

Kollegium

Sprechzeiten des Kollegiums nach Vereinbarung über das Sekretariat oder durch den/die Schüler/in zu unten stehenden Zeiten und auch zu anderen Terminen:

Vorname Name Kürzel Fächer Klassenleitung
Maria Berghof Ber Bi, Tx
Ute Berteld Brt M, Tx 9b
Rita Biersen Bs Bi, Ch
Alfred Bolha Ba D, Sp
Almut Bücker Bck M, E, Ku 9d
Gudrun Büschken Büs D, Ek, Bi, Päd 8d
Michaela Coerdt Coe E, Ku, Mu 10d
Annette Dickel Di M, Sp, PPH 6c
Angela Dickmann Dkm D, Ge VBK
Svenja Dutziak Dzk Sozialarbeit
Kirsten Erdmannski Erd M, Ek, If, Pk 9a
Silvia Falter-Lettgen Flg D, kR 10c
Elisabeth Grießmann Grm Bi, Sp
Robin Hein Hein Sp, Ge
Burkhard Höffner Höf E, Bi, Sp 9c
Ulrike Hoffrichter-Großmann Hf F, Ku
Barbara Hölter Höl E, Bi 10a
Eveline Hübner Hn M, Ph, Tc 6b
Sigrun Ingenhoff Ing Sp, Ku
Angelika Kaiser Kai D, Tx 8b
Rudolf Kamphuis Ka rK, Mu, M, EK 7e
Margret Kraus-Cingil Kr D, Ge, F, E, Pk, PPh 6a
Jürgen Kühn Sw, Päd, PPh, Tc, Pk 5c
Ina Lade (beurlaubt) Lde F, Ek
Rainer Latuske Lk offener Ganztag
Ilka Löffert M, Tc, Ph, If 7a
Katrin Malinowski Mk Sonderpädagogin
Jutta Dr. Meise Mei D, E
Mareike Mondrowski Mdr D, Sp. Ek, Nl 7d
Nina Morgenstern Mrg D, eR 7b
Tobias Müller Mlr M, Ph, Tc
Ulrike Nöldemann Ch, eR, Tx, Pk 5a
Magdalena Reckermann Re E, F 6c
Viola Schledorn Schl Ku, Bi
Julia Schmalenbach Slb D, Tx
Britta Schmitz Smz F, PPh
Sabrina Schött (beurlaubt) Sht D, kR
Claudia Schulz Slz M,Sp, Bi
Christine Schwentek Swt Sozialarbeit
Bärbel Siebe-Goy Sie E, Tx, Ku 10b
Wolfgang Steffens Ste D, E 8c
Ines Vorfeld Vo D, Ge 8a
Tobias Weßbecher Wbr D, Ge, Pk 6d
Marc Wieneke Wnk E, Ge, Pk
Jörg Winklhöfer Wn Ch, Bi 5b
Andrea Wollnik Wo Sw, Ge, Ek 8b

 

Sprechzeiten nach Vereinbarung. Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat oder direkt an den Kollegen.